taiwan taipei tour09  taiwan taipei tour05  taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน (WT-SS2_XW5N3N) ไต้หวัน ขั้นเทพสุดเซฟ2 5 วัน 3 คืน (XW) ต.ค. 2560

D1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – เช้คอินและโหลดกระเป๋า
D2 : (07:05) สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ศาล เจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง – อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ+หมวกว่ายน้ำ หรืออาบภายในห้อง)
D3 : ผูหลี่ – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D4 : ไทเป – DUTY FREE - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
D5 : ไทเป – (07:00) สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง  :   วันที่ 04-08 /14-18 ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้นที่ :  20,888 บาท
สายการบิน   :   NOKSCOOT (XW)
รหัสทัวร์  : NPD-TPE-XW182-5D-(XW)

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ 04-08 ตุลาคม 2560  20,888 5,500
วันที่ 14-18 ตุลาคม 2560  20,888 5,500


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน (WT-SS2_XW5N3N) ไต้หวัน ขั้นเทพสุดเซฟ2 5 วัน 3 คืน (XW) ต.ค. 2560  

 ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ดาวน์โหลด PDF

downloadpdf  addfriend


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

[email protected]

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top