Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ 2559 / 2016 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ราคาถูก OTARU ฮอกไกโด ซัปโปโร ปีใหม่ 2560 / 2017 SNOW FESTIVAL2017 ฮอกไกโด โอตารุ โปรโมชั่น Hokkaido ใบไม้เปลี่ยนสี ดอกลาเวนเดอร์ ฮอกไกโดราคาถูก ลานสกี SNOW MOBILE

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER NO.1 5วัน3คืน (TG) บิเอะ โซอุนเคียว โทยะ โอตารุ ชมทุ่งลาเวนเดอร์

 ทัวร์ฮอกไกโด ,HOKKAIDO LAVENDER, ฮอกไกโดลาเวนเดอร์ , ทัวร์ญี่ปุ่นลาเวนเดอร์ ,ทัวร์ญี่ปุ่นทีมทราเวล ,ทัวร์ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นฮฮกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์  HOKKAIDO LAVENDER  NO.1 บิเอะ โซอุนเคียว โทยะ โอตารุ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ** “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด
** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”
** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนร็อคโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก
** เดินชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ”
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น
** พิเศษให้ท่านได้ทาน “เมลอน” อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง  มิถุนายน- สิงหาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น   43,900  บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG) 
จองทัวร์  NIJP-CTS-5D-TG 

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง เด็กต่ำกว่า เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
29 มิถุนายน -03 กรกฎาคม / 2-6, 3-7, 4- 8  สิงหาคม 2560  44,900 44,900 42,900 40,900 6,000
10-14 สิงหาคม 2560 (วันแม่ฯ) 45,900 45,900 43,900 41,900 6,000
16-20, 18 -22 สิงหาคม 2560 43,900 43,900 40,900 39,900 6,000

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER (NO.2 ) บิเอะ โซอุนเคียว โทยะ โอตารุ ซัปโปโร ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER (NO.2 ) บิเอะ โซอุนเคียว โทยะ โอตารุ ซัปโปโร ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER (NO.2 ) บิเอะ โซอุนเคียว โทยะ โอตารุ ซัปโปโร ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน (TG)** “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”
** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนร็อคโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก
** เดินชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ”
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น
** พิเศษให้ท่านได้ทาน “เมลอน” อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
วันเดินทาง   มิถุนายน  - สิงหาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่มต้น :  45,900  บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์  NJPG-CTS-NO2-6D-TG 

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
22-27 มิ.ย. 2560 45,900 45,900 43,900 41,900 8,000
27 มิ.ย.-02 ก.ค.2560 46,900 46,900 44,900 42,900 8,000
4-9 ส.ค. 2560 47,900 47,900 45,900 43,900 8,000
9-14 สิงหาคม 2560 (วันแม่) 48,900 48,900 46,900 44,900 8,000

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมซากุระ 5วัน3คืน (TG) (วันแรงงานแห่งชาติ) HOKKAIDO SAKURA NO.2 (CTS-CTS)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมซากุระ (วันแรงงานแห่งชาติ) HOKKAIDO SAKURA

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมซากุระ 5วัน3คืน  (TG) (วันแรงงานแห่งชาติ)  HOKKAIDO SAKURA NO.2 (CTS-CTS) ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา(ผ่านชม)ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ ออนเซ็น  สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ ป้อมปราการโกเรียวคาคุ Red Brick Warehouse   ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ   ออนเซ็น ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาจิ ทะเลสาบโทยะ ภูเขาโชวะชินซัง เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
วันเดินทาง (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่ม :   49,900 บาท
สายการบิน   Thai Airways (TG)
จองทัวร์กรุณาแจ้ง>>รหัสทัวร์  NJG-HKD-5D3-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 7-11
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 2-6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 (วันแรงงานแห่งชาติ) 49,900 49,900 47,900 45,900 6,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ (CLHXCTS4) HOKKAIDO-HAKODATE 7 วัน 4 คืน (HX)

hokkaido tour team09

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ (CLHXCTS4) HOKKAIDO-HAKODATE 7 วัน 4 คืน (HX) เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนเมืองฮาโกดาเตะ  วิวที่ติด 1 ใน 3 สวยที่สุดในญี่ปุ่น สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ พิเศษ!! ให้ท่านแช่ออนเซ็น 2 คืน
วันเดินทาง  6 เม.ย. 60 - 12 เม.ย. 60
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น  41,900 บาท
สายการบิน :  HONGKOKG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์  :  N6-CLHXCTS4-HX

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
6 เม.ย. 60 - 12 เม.ย. 60 41,900 41,900 
41,900  41,900 
9,500

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER (NO.3 ) บิเอะ ฟุราโน่ โซอุนเคียว โอตารุ ซัปโปโร ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ฮอกไกโด ทีมทราเวลเซฮร์วิส เที่ยวฮอกไกโดราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์  HOKKAIDO LAVENDER (NO.3 ) บิเอะ ฟุราโน่ โซอุนเคียว โอตารุ ซัปโปโร ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน (TG) หมู่บ้านไอนุ เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ภูเขาโชวะชินซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ ออนเซ็น สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดปลานิโจ ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา (ผ่านชม) พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า เมืองโซอุนเคียว ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เมืองบิเอะ เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) BLUE POND  นั่งรถไฟโนโรโกะ เมืองฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์ มิตซุย เอาท์เล็ต

วันเดินทาง :   มิถุนายน-สิงหาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด :  
53,900 บาท 
สายการบิน :   Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์ :   NJG-HKD-6D4N-TG 

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
29 มิ.ย. - 04 ก.ค. 2560   53,900 53,900 51,900 8,000
1- 6 ส.ค. 2560 53,900 53,900 51,900 8,000

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดชมซากุระ2017 HOKKAIDO SAKURA NO.3 6วัน4คืน (TG)โทยะ-ฟุกิดาชิ-โอตารุ-ฮาโกดาเตะ-ชมซากุระ

 ทัวร์ฮอกไกโดชมซากุระ2017 HOKKAIDO SAKURA


ทัวร์ฮอกไกโดชมซากุระ2017  HOKKAIDO SAKURA NO.3 6วัน4คืน (TG)โทยะ-ฟุกิดาชิ-โอตารุ-ฮาโกดาเตะ-ชมซากุระ ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ** ขึ้น กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทัศน์และความงามที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 
วันเดินทาง   :  28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 (วันแรงงานแห่งชาติ)
ราคาเริ่มต้น  :  56,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสสินค้า : NJG-HKD-6D4N-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า7-11
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 7-11
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 (วันแรงงานแห่งชาติ)

56,900 56,900 54,900  52,900 8,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด โทยะ โอตารุ ซัปโปโร ชมซากุระ 6วัน4คืน HOKKAIDO SAKURA NO.4 (CTS-CTS)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด โทยะ โอตารุ ซัปโปโร ชมซากุระ (วันแรงงาน)


ทัวร์ฮอกไกโดชมซากุระ2017  HOKKAIDO SAKURA NO.4 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด โทยะ โอตารุ ซัปโปโร ชมซากุระ (วันแรงงาน) หมู่บ้านไอนุ เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ภูเขาโชวะชินซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  ทะเลสาบโทยะ ออนเซ็น สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ -โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยรถไฟ)  ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน(Toda Memorial Park) พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร มิตซุย เอาท์เล็ตน 

วันเดินทาง   :  (วันแรงงานแห่งชาติ)
ราคาเริ่มต้น  :  49,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสสินค้า : NJG-HKD-6D4N-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า7-11
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 7-11
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 (วันแรงงานแห่งชาติ)

49,900 49,900 47,900  45,900 8,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส 5วัน3คืน (TG) HOKKAIDO PINK MOSS NO.1 โซอุนเคียว-อาซาฮีคาว่า-โอตารุ-ชมทุ่งพิงค์มอส

ทัวร์ฮอกไกโดชม สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ (ชมดอกทิวลิป)

ทัวร์ฮอกไกโดชมดอกไม้ HOKKAIDO PINK MOSS NO.1 บ่อน้ำสีฟ้า  เมืองบิเอ เส้นทางพาโนราม่า  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ ชมดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ  หมู่บ้านราเมน ช้อปปิ้งถนนไคโมโนะโคเอน เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ผ่านหอนาฬิกา- ทำเนียบรัฐบาลเก่า ทย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่มต้น   40,900  บาท
สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ N่JPG-HKD-5D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า7
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

 18-22 พฤษภาคม 2560

40,900

40,900

38,900

36,900

8,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส HOKKAIDO PINK MOSS NO.2 (TG) 6วัน4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส HOKKAIDO PINK MOSS NO.2 (TG) 6วัน4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส HOKKAIDO PINK MOSS NO.2 (TG) 6วัน4คืน บิเอะ-โซอุนเคียว-อาซาฮีคาว่า-โอตารุ-โทยะ-ชมทุ่งพิงค์มอส 6วัน4คืน 
** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์
** ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ
** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ 
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  47,900 บาท
สายการบิน Thai Airway (TG)
สายการบิน NJG-HKD-6D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
16-21 พฤษภาคม 2560 47,900 47,900 45,900 43,900 8,000

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส HOKKAIDO PINK MOSS NO.3 (CTS-CTS)6วัน4คืน

 ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส HOKKAIDO PINK MOSS NO.3 (CTS-CTS)6วัน4คืน

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส HOKKAIDO PINK MOSS NO.3 (CTS-CTS)6วัน4คืน  เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ผ่านหอนาฬิกา-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-ย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยรถไฟ) ชมดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้นสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - เมืองบิเอ - เส้นทางพาโนราม่า - บ่อน้ำสีฟ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  45,900 บาท
สายการบิน Thai Airway (TG)
สายการบิน NJPG-HKD-6D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
23-28 พฤษภาคม 2560 45,900 45,900 43,900 41,900 8,000
25-30 พฤษภาคม 2560 45,900 45,900 453900 41,900 8,000

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมพิงค์มอสและซากุระ 2017 HOKKAIDO PINK MOSS SAKURA NO.2 (CTS-CTS)

ทัวร์ฮอกไกโด ชมพิงค์มอสและซากุระ 2017 HOKKAIDO PINK MOSS SAKURA NO.2 (CTS-CTS)

ทัวร์ฮอกไกโด ชมพิงค์มอสและซากุระ 2017  HOKKAIDO PINK MOSS SAKURA NO.2 (CTS-CTS) ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) โอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ หมู่บ้านราเมน ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา (ผ่านชม) ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะหมู่บ้านไอนุ เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ทะเลสาบโทยะ ภูเขาโชวะชินซัง มิตซุย เอาท์เล็ต
ราคาทัวร์ฮอกไกโด ราคาเพียง  52,900 บาท
สายการบิน  Thai Airway (TG)
รหัสทัวร์  NJPG-HKD-6D-(TG)

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า7-12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
9-14 พฤษภาคม 2560  (วันวิสาขบูชา)
52,900 50,900 48,900 8,000
12-17 พฤษภาคม 2560 52,900 50,900 48,900 8,000

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS 6D4N (CTSTG-MAY6027)

ทัวร์ฮอกไกโดชม สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ (ชมดอกทิวลิป)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โซอุนเคียว ทาคิกาว่า ชิเรโตโกะ หมู่บ้านไอนุ ซัปโปโร เมนูปู 3 ชนิด ชม 3 ดอกไม้สวยๆ พิ้งมอส เรพซีด ทิวลิป แช่ออนเซ็น 3 คืน เที่ยวเต็มไม่มีมื้อฟรี สนามบินชิโตเซะ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เมืองทากิกาว่า ทุ่งดอกเรพซีด เมืองคามิคาวะ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง เมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ-ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ชิเรโตโกะ ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ ฮิกาชิโมโกโตะ-แช่น้ำแร่ ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ ทะเลสาบชิเรโตโกะ ทะเลสาบอะคัง หมู่บ้านชาวไอนุโคตัน เมืองออนเซ็นโทคาชิกาว่า แช่น้ำแร่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ เมนูปู 3 ชนิด
วันเดินทาง 16-21, 18-23, 23-28, 25-30 พฤษภาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่มต้น  59,900  บาท
สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ N่5-HKD-6D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า7
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

16-21, 18-23, 23-28, 25-30 พฤษภาคม 60

59,900

56,900

56,900

51,900

8,900

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายน2560 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ROMANCE 5D3N BY TG

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี JAPAN HOKKAIDO AUTUMN

ทัวร์ญี่ปุ่นเมษายน2560 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ROMANCE 5D3N BY TG เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ MITSUI OUTLET พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
ราคาทัวร์ฮอกไกโด   47,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์  N2-HKD-5D3N-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
20-24 เม.ย.2560 47,900 47,900 45,900 44,900 8,000
21-25 เม.ย. 2560 47,900 47,900 45,900 44,900 8,000
27 เม.ย.- 1 พ.ค. 2560 51,900 51,900 49,900 48,900 8,000
28 เม.ย.- 2 พ.ค. 2560 51,900 51,900 49,900 48,900 8,000

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมพิ้งมอส HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS 6D4N (TG) (CTSTG-MAY6027)

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส 5วัน3คืน (TG)

ทัวร์ฮอกไกโด ชมพิ้งมอส HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โซอุนเคียว-ทาคิกาว่า-ชิเรโตโกะ-หมู่บ้านไอนุ-ซัปโปโร-เมนูปู 3 ชนิด ชม 3 ดอกไม้สวยๆ พิ้งมอส เรพซีด ทิวลิป แช่ออนเซ็น 3 คืน เที่ยวเต็มไม่มีมื้อฟรี
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น :  59,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
จองทัวร์>>แจ้งรหัสทัวร์  N5-HKD-6D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบเสริมเตียง เด็กต่ำกว่า 7-11ปี 
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
16 – 21 พฤษภาคม 2560  59,900 56,900 56,900 51,900 8,900
18 – 23 พฤษภาคม 2560   59,900  56,900  56,900  51,900  8,900 
23 – 28 พฤษภาคม 2560    59,900  56,900  56,900  51,900  8,900 
25 – 30 พฤษภาคม 2560   59,900  56,900  56,900  51,900  8,900

อ่านเพิ่มเติม...

BIG SOUNKYO ฮอกไกโด-ซัปโปโร 6D4N (TG) ฮอกไกโด-ซัปโปโร-อาซาฮิกาว่า-โซอึนเคียว (พักอองเซ็น 2 คืน)

ทัวร์สงกรานต์ฮอกไกโด สงกรานต์ เที่ยวสงกรานต์ฮอกไกโด ราคาถูก2017

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด สงกรานต์2017/2560 BIG SOUNKYO ฮอกไกโด-ซัปโปโร 6D4N (TG) ฮอกไกโด-ซัปโปโร-อาซาฮิกาว่า-โซอึนเคียว (พักอองเซ็น 2 คืน) : หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า มีร้านราเมนที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด : นั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซึ ชมทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง  : เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่อย่างจุใจ ณ มิตซุย เอ้าท์เลต เกาะฮอกไกโด : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน : พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
ราคาทัวร์ฮอกไกโด ราคาเริ่มต้น  :  66,900  บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  : N8-CTS-HKD-6D-TG

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
9-14 เมษายน 60 (สงกรานต์) 66,900 58,900 58,900 52,900 12,000
11-16 เมษายน.60 (สงกรานต์) 66,900 58,900  58,900   52,900  12,000

 

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com  www.teamtravel.co.th
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %