Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ 2559 / 2016 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ราคาถูก OTARU ฮอกไกโด ซัปโปโร ปีใหม่ 2560 / 2017 SNOW FESTIVAL2017 ฮอกไกโด โอตารุ โปรโมชั่น Hokkaido ใบไม้เปลี่ยนสี ดอกลาเวนเดอร์ ฮอกไกโดราคาถูก ลานสกี SNOW MOBILE

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2017 ฮอกไกโด HI SAPPORO SONGKRAN 6วัน4คืน ( KE )

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ฮอกไกโดสงกรานต์2017 ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ ฮอกไกโดราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2017 สนามบินชิโตเซะ ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสุซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โนโบริเบทสึ จิโกขุดานิ โนโบริเบทสึ โอตารุ -คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว ซับโปโร มิตซุย เอาท์เล็ทโรงงานช็อคโกแลต ที่ทำการรัฐบาลเก่า สวนโอโดริ หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้งทานูกิ & ซูซูกิโน่อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ ซัปโปโร ตลาดปลายามเช้า ศาลเจ้าฮอกไกโด ***พิเศษ!!!  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว***
วันเดินทาง  : 11-16 เมษายน 2560  วันสงกรานต์
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  :  65,500
สายการบิน : Korean Air (KE)
รหัสทัวร์  :  N1-CTS--6D4N-KE

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ICE FESTIVAL WITH DRIFT ICE WALK 6D 4N (TG-N1-ม.ค.2560)

hokkaido tour team10

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2560/2017  ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ICE FESTIVAL WITH DRIFT ICE WALK พิเศษ!!! ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว ชิโตเสะ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์ฮาซาฮิยาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า อาซาฮิคาว่า - บิเอ - ลานสกี Snow Mobile - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซ เทศกาลน้ำแข็ง SOUNKYU ICE FESTIVAL - อะบาชิริ อะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ - ชิเระโตะโกะ - กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง - คุชิโระ ทะเลสาบอะคัง - โทคาชิกาว่า โทคาชิกาว่า - ชัปโปโร - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ - ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งซูซูกิโน่
วันเดินทาง :  24-29 ม.ค.2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  :  56,900  บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  : N1-CTS-HKD-6D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดฤดูหนาว HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6วัน4คืน (TG) ม.ค. 2560

ทัวร์ฮอกไกโด, HOKKAIDO ,ราคาถูก, เทศกาลหิมะ ซัปโปโร 2560, ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ,SNOW FESTIVAL 2017, เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดฤดูหนาว : HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING  6วัน4คืน (TG) ม.ค. 2560 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮาโกดาเตะ-ตกปลาน้ำแข็ง-ลานสกี-ชมเพนกวิน-เมนูปู 3 ชนิด 
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเสะ
2 สนามบินชิโตเซะ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ-แช่น้ำแร่
3 กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง-สวนสัตว์นิกเซ่มารีนพาร์คเมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-แช่น้ำแร่
4 เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนาฬิกาไอน้ำโบราณ-กิจกรรม ณ ลานสกี**เมนูปู 3 ชนิด** 
5 อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
6 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง  6-11,13-18,20-25,27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 : 53,900
ราคาทัวร์ฮอกไกโด 53,900 บาท
สายการบิน   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N5-CTSTG-JAN6001-6D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO ซุปตาร์ หนาวเสียงสูง 5D3N มกราคม - มีนาคม 2560

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี HOKKAIDO ฟุราโนะ ลานสกีฟุราโนะ ทัวร์ปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี HOKKAIDO ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO ซุปตาร์ หนาวเสียงสูง 5D3N มกราคม - มีนาคม 2560 สนามบินชิโตเช่ เมืองบิเอะ เมืองฟุราโน่ ลานสกีฟุราโน่ เมืองอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์เมืองซัปโปโร เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ตลาดปลานิโจ หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ สาธารณรัฐราเมน มิตซุย เอ้าเลท สนามบินชิโตเช่ พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป

วันเดินทาง ม.ค. 60  :  22-26 ม.ค. 2560 , 29  ม.ค.  – 2  ก.พ. 2560 :  31,888.-
ก.พ.2560 : 17-21 ก.พ., 19-23 ก.พ. ,24-28 ก.พ., 26 ก.พ.– 2 มี.ค. 2560 :  31,888.-
มี.ค.2560 3-7 , 5-9  มี.ค.  2560 :  31,888.-
ราคาทัวร์ฮอกไกโด :  31,888  บาท
สายการบิน: Thai Airways (HB)
สายการบิน: NTN-HKD-5D-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER 5 วัน 3 คืน (HX) (ทัวร์โค้ด CLHXCTS11)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดทัสร์ต่างประเทศราคาถูก2017/2560,ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาวหิมะหนาหนุ่ม,ทัวร์ฮอกไกโดหนาวมาก

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดมกราคม2560/2017 HOKKAIDO WINTER 5 วัน 3 คืน (HX) (ทัวร์โค้ด CLHXCTS11) สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง  สนามบินชิโตเซ่ โนโบริเบ็ทสึ ออนเซ็นชื่อดัง จิโกกุดานิ ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  คลองโอตารุ  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซัปโปโร  อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม– ซัปโปโรพิพิธภัณฑ์ช๊อคโกแล็ต ศาลเจ้าฮอกไกโด สนามบินชิโตเซ่ –สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ***
วันเดินทาง  7 ม.ค. 60 - 11 ม.ค. 60 : 29,900 บาท 
วันที่ : 14 ม.ค. 60 - 18 ม.ค. 60  : 29,900 บาท

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น  29,900 บาท
สายการบิน :  HONGKOKG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์  :  N6-HKD-5D3N-HX

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดตกปลาน้ำแข็ง HOKKAIDO DRIFT ICE WALK & SNOW ACTIVITY 7วัน5คืน (TG-FEB6002)

ทัวร์ฮอกไกโดโซอุนเคียว อะบาชิริ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง2560/2017,(N5)ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO DRIFT ICE WALK & SNOW ACTIVITY

ทัวร์ญี่ปุ่นประสบการณ์สุดพิเศษ “ล่องเรือ+เดินบนธารน้ำแข็ง+ตกปลา” ชิเรโตโกะ-อาบาชิริ-ตกปลาน้ำแข็ง-ลานสกี-เมนูปู 3 ชนิด-ออนเซน HOKKAIDO DRIFT ICE WALK & SNOW ACTIVITY 7D5N โดยสายการไทย (CTSTG-FEB6002) สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ เมืองโซอุนเคียว เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว แช่น้ำแร่ เมืองอาบาชิริพิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ กิจกรรมนั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker แช่น้ำแร่เมืองชิเรโตโกะ- กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็งที่ไ หลมาจากขั้วโลก ทะเลสาบอะคัง กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง แช่น้ำแร่กิจกรรม ณ ลานสกี เมืองโอตารุคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
วันเดินทาง : 16-22 ก.พ.2560 / 23 ก.พ.- 1 มี.ค. 2560  
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  : 67,900 บาท 
เดินทางโดยการบิน  : Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์ :  N5-HKD-FEB6002-7D-TG 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ล่องเรือ+กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง HOKKAIDO ICE BREAKER & DRIFT ICE WALK 7วัน4คืน (NH-FEB6003)

ทัวร์ฮอกไกโดโซอุนเคียว อะบาชิริ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง2560/2017,(N5)ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO DRIFT ICE WALK & SNOW ACTIVITY

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดฤดูหนาว2017/2560 ล่องเรือ+กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง HOKKAIDO ICE BREAKER & DRIFT ICE WALK 7วัน4คืน (NH-FEB6003) ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ประสบการณ์สุดพิเศษ \"ล่องเรือ+กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง\" ชิเรโตโกะ-อาบาชิริ-พาเหรดเพนกวิน-สโนว์โมบิล-เมนูปู 3 ชนิด-ออนเซน สนามบินฮาเนดะ สนามบินมอมเบตสึ สนามบินมอมเบตสึ เมืองอาบาชิริ กิจกรรมนั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker แช่น้ำแร่ เมืองชิเรโตโกะ กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็งที่ไหลมาจากขั้วโลก เมืองอาบาชิริ พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ เมืองโซอุนเคียว เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว แช่น้ำแร่ เมืองอาซาฮิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองบิเอ ลานสกี SNOW MOBILE เมืองซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-เมนูปู 3 ชนิด (อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร) เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต สนามบินชิโตเซะ
วันเดินทาง : 14-20, 21- 27 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  : 65,900 บาท
สายการบิน  : All Nippon Airways (NH)
รหัสทัวร์ :  N5-HKD-FEB6003-7D-NH

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO SNOW FEST 5วัน3คืน (HB) ม.ค.-มี.ค.2560

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560,เที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดราคารถูก,ทัวร์ฮอกไกโดเทศกาลหิมะ2017

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017 เที่ยวณี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO SNOW FEST 5วัน3คืน (HB) ม.ค.-มี.ค.2560 ชมหุบเขาจิโกกุดานิ เพลิดเพลินกับ การเล่นสกี ชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาล ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ณเมืองโอตารุชมโรงงานและชิมช็อคโกแลตSHIROI KOIBITO อันแสนอร่อยที่สุดของฮอกไกโด ช้อปปิ้งเต็มอิ่มณย่านใจกลางเมืองซัปโปโร่ย่านซูซูกิโนะและMitsui Outlet พิเศษสุดๆกับ เมนูขาปู
วันเดินทาง  :เดือน มกราคม 2560
01 ม.ค. 60-05 ม.ค. 60 * วันปีใหม่ : 42,900
6-10,13-17,20-24,27-31 ม.ค.2560   : 36,900
8-12,15-19,22-26,29 ม.ค.- 2 ก.พ. 2560  : 37,900
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
3-7,5-9 ก.พ. 2560 : 45,900
12-16 ก.พ. 2560 : 42,900   * วันมาฆบูชา
17-21,24-28 ก.พ. 2560 : 37,900
19-23,26  ก.พ.-02 มี.ค. 2560 : 37,900
เดือน มีนาคม 2560
3-7,10-14,17-21,24-28มี.ค. 60, 31 มี.ค. 60-04 เม.ย. 2560 : 37,900
5-9,12-16,19-23,26-30 มี.ค. 2560 : 36,900

ราคาทัวร์ฮอกไกโด :  36,900 บาท
สายการบิน :  Asia Atlantic Airline  (HB)
จองทัวร์แจ้ง>>รหัสทัวร์   NSL-HKD-5D-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว2017(HB87) Freezing Hokkaido ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า โซอึนเคียว โอตารุ 6วัน 4คืน

ทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว2017 สนุกสนานลานสกี  KIRORO SKI RESORT  เล่นสกี ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า โซอึนเคียว โอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดฤดูหนาว2017 (HB87)  Freezing Hokkaido ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า โซอึนเคียว โอตารุ 6วัน 4คืน อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยามะ คามิกาว่า Ice Pavillion โซอึนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ลาน snowmobile Shikisai oka snow World Ningle Terrace ฟูราโน่ คลองโอตารุ ร้านเป่าแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ศาลเจ้าฮอกไกโด มิตชุยเอ้าท์เล็ท ตลาดปลาโจไก ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา ร้านดิวตรี้ฟรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ และย่านซูซูกิโนะ สวนโอโดริสนุกสนานลานสกี  KIRORO SKI RESORT  เล่นสกี ขอพรระฆังแห่งความรัก (Love Bell)***พักออนเซ็น โซอุนเคียว 1คืน อาซาฮิคาว่าหรือฟุราโน่ 1คืน ซัปโปโร 2คืน *****ฟรี Wifi on Bus *แช่ออนเซ็น *บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+ BBQ เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น*** ไม่มีวันอิสระ มีรถและไกด์พาเที่ยวทุกวัน***
วันเดินทางวันที่  4-9 ม.ค.60 : 38,900
วันที่ 11-16 ม.ค.60 :38,900
วันที่ 18-23 ม.ค.60 :38,900
วันที่ 25-30 ม.ค.60 :39,900
วันที่ 1-6 ก.พ.60 : 39,900

ราคาทัวร์ฮอกไกโด ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
สายการบิน  Asia Atlantic Airlines (HB)
รหัสทัวร์   NIJ-HB87-HKD-6D-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็งกะรินโกะ ชมเทศกาลปราสาทน้ำแข็ง HOKKAIDO ICE BREAKER 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2560 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ชมความสวยงามของดริฟท์ไอซ์ ชมเทศกาลปราสาทน้ำแข็งโซอึนเคียว ชมความสวยงามของนกกระเรียนหัวมงกุฏที่หาชมได้ยาก อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้นที่ร้าน NANDA กลางเมืองซัปโปโร อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลาย ทั้ง INDOOR และ OUTDOOR
วันเดินทาง : 29 ม.ค. - 2 ก.พ./ 12-16, 17-21, 24-28 ก.พ./ 3-7, 17-21 มี.ค.60
ราคาทัวร์ฮอกไกโด : 49,900  บาท
สายการบิน : Asia Atlantic Airline (HB)
รหัสทัวร์ N8-HKD-5D-HB

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI 5D 3N BY TG ON 08-12 MAR'17

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ราคาพิเศษ สุดคุ้ม สนุกสนานบนลานสกีที่ “Ski Resort”

ทัวร์ฮอกไกโดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2016 เข้าสู่ฤดูหนาว สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีที่ “Ski Resort” ที่ปกคลุมด้วยหิมะจนขาวโพลน พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟ” ตกแต่งต้อนรับวันคริสต์มาส ณ “โอโดริปาร์ค”ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ & ซึซึกิโนะ” แหล่งรวมสินค้าไว้หลากหลายผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)         
วันเดินทาง  :  08 - 12 มีนาคม 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด : 44,900 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  :   N1-HKD-5D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโดรื่นเริงหรรษา มกราคม2017 5วัน3คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูหนาว สกีรีสอร์ท ปีใหม่ ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสกี สกีปีใหม่ ฤดูหนาววสุดคุ้ม เที่ยวฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดปีใหม่2017,ฮอกไกโดคุ้มเวอร์,ทัวร์ฮาโกดาเตะซัปโปโร,ฮาโกดาเตะ, คิโรโระสกีรีสอร์ท HOKKAIDO ฟุราโนะ ลานสกีฟุราโนะ ทัวร์ปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ฤดูหนาวมกราคม2560/2017 ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ เล่นสกี และกีฬาหน้าหนาวที่ลานสกีนิเซโกะ ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดในเกาะฮอกไกโด ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ที่สุดแสนโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซูซูกิโนะ  อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันเดินทาง  :  เดินทางช่วงเดือน มกราคม2560/2017 
มกราคม2560 :  18 – 22 ม.ค. 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโดราคาเริ่มต้น  : 49,990
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
สายการบิน : N4-HKD-5D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO FURANO SNOW FESTIVEL 6วัน4คืน (JP11_1)

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง กุมภาพันธ์ ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ทัวร์ปีใหม่2017/2560 เทศกาล Snow night Fantasy

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด2017/2560 HOKKAIDO FURANO SNOW FESTIVEL ชิโตเซ่ ฟุราโน่ - โรงงานชีส - ชมโรงบ่มไวน์ฟุราโน่ - บ้านน้ำแข็งเอสกิโม(Kan Kan Mura) "" เทศกาล Snow night Fantasy"" " ฟุราโน่ - ฟาร์ม Alpaca - เล่น Snow Rafting เลื่อนหิมะ - พิเศษ!! เสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน1แก้ว - อะซาฮีกาว่า  หมู่บ้านราเมน - โรงเหล้าสาเก - เมืองโอตารุ - เทศกาล Otaru Snow light Path" เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนเครื่องแก้ว พิเศษ !! เสิร์ฟ เค้กชื่อดังร้าน Letao + เครื่องดื่มร้อน1แก้ว + โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ด้านใน) + ช้อปปิ้งถนนทานุกิ" ** Free Day อิสระเที่ยวงาน Sapporo Snow Festivel ครังที่68 ** ซัปโปโร - ชิโตเซ่
วันเดินทาง  6 – 11 , 08 –13 ( วันหยุดมาฆบูชา ) กุมภาพันธ์ 2560
ราคาทัวร์ฮอกไกโด ราคาเพียง  68,800 บาท
สายการบิน  Thai Airway (TG)
รหัสทัวร์  N15-HKD-6D-(TG)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่เที่ยวปีใหม่ฮอกไกโด6วัน4คืน TG (Group B)ทัวร์ปีใหม่2017/2560 (2)

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ฤดูหนาว2560/2017เที่ยวปีใหม่ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว เล่นสกี ปีใหม่2560/2017 ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ เที่ยวปีใหม่ฮอกไกโด (Group B) ทัวร์ปีใหม่ ชิโตเซ่ – ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ (นั่งกระเช้า) – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ -โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร -ลานสกีซัปโปโร โคคุไซ – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ-ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสัตว์มารุยาม่า – มิตซุยเอาท์เลท
#ขึ้นกระเช้า ชมความงามของยอดเขาอาซาฮิดาเกะ
#เที่ยวสวนสัตว์มารุยาม่า สวนสัตว์ประจำเมืองซัปโปโร
#ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ที่สุดแสนจะโรแมนติก
#ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่มีอายุเกือบร้อยปี
#เล่นกิจกรรมหิมะ ท้าลมหนาวที่ลานสกีซัปโปโร โคคุไซ
#ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท
#อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

วันเดินทาง  30 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 2560(Group B) ทัวร์ปีใหม่
ราคาทัวร์ฮอกไกโด   72,990 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์  N4-HKD-6D-TG 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ปีใหม่2017/2560 BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 6วัน4คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ปีใหม่2017/2560  เล่นกิจกรรมหิมะที่ลานสกี BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 6วัน4คืน  TG

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ปีใหม่2017/2560 BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 6วัน4คืน TG ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เล่นกิจกรรมหิมะที่ลานสกี ช้อปปิ้งย่านดัง 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางมหัศจรรย์ ณ เกาะฮอกไกโด : สนุกกับการฉลองปีใหม่ ณ เกาะฮอกไกโด สนุกกับการเล่นกิจกรรมบนลานหิมะ ณ เกาะฮอกไกโด อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า พิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ “เจงกิสข่าน” พร้อมดื่มเบียร์ ฮอกไกโด พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด “พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์”
วันเดินทาง   29 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 (วันปีใหม่)
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น:  79,900
สายการบิน  Thai Airways (TG)  
รหัสทัวร์  N8-HKD-6D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com  www.teamtravel.co.th
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %