tel.02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 hotline 089 445 1043

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก 37900 ฮอกไกโด 2015 / 2558 ฮอกไกโด ซัปโปโร แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ถูกมาก Pinkmoss ชิบะซากุระ Sapporo พฤษภาคม วันแรงงาน ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ โอตารุ โปรโมชั่น Hokkaido

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมทุ่งชิบะซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส SAPPORO PINK MOSS 6วัน4คืน (A) AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมทุ่งชิบะซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส SAPPORO PINK MOSS

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมทุ่งชิบะซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส SAPPORO PINK MOSS ชิโตเซะ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า ทาคิโนะอุเอะ อุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซ ซัปโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ ซัปโปโร หมู่บ้านไอนุ ทะเลสาบโทยะ โนโบริเบทสึ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล จิโกกุดานิ โนโบริเบทสึ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร

วันเดินทาง 15-20 พฤษภาคม  2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น: 39,900 บาท
สายการบิน   AIR ASIA X
รหัสทัวร์  N1-HKD-6D-XJ  

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว ชมดอกพิงค์มอส SAPPORO PINK MOSS(B) 6วัน4คืน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมทุ่งชิบะซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส SAPPORO PINK MOSS

ทัวร์ฮอกไกโดชมดอกพิงค์มอส SAPPORO PINK MOSS(B) AIR ASIA X พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว ทัวร์ฮอกไกโดชมเมืองทาคิโนะอุเอะ ชมทุ่งชิบะซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส เมืองโซอุนเคียว ชมความงามของ น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติกของ คลองโอตารุ และช้อปปิ้งย่านซูซูกิโน่ โนโบริเบทสึ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ (Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล หุบเขาจิโกกุดานิ
วันเดินทาง 19-24  พฤษภาคม  2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น: 39,900 บาท
สายการบิน   AIR ASIA X
รหัสทัวร์  N1-HKD-6D-XJ  

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งพิงค์มอส อิสระชอปปิ้ง1วัน SAPPORO PINK MOSS 6วัน4คืน (C) AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดชมทุ่งชิบะซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส SAPPORO PINK MOSS

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งพิงค์มอส อิสระชอปปิ้ง1วัน SAPPORO PINK MOSS  (C) AIR ASIA Xชิโตเซะ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า อาซาฮิคาว่า ทาคิโนะอุเอะ อุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซ ซัปโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ ซัปโปโรหมู่บ้านไอนุ ทะเลสาบโทยะ โนโบริเบทสึ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์

วันเดินทาง 27พ.ค.-01มิ.ย. / 28พ.ค.-02มิ.ย. / 29พ.ค.-03มิ.ย. / 30พ.ค.-04มิ.ย. /02-07มิ.ย.,09-14 มิ.ย.2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น: 39,900 บาท
สายการบิน   AIR ASIA X
รหัสทัวร์  N1-HKD-6D-XJ  

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ นั่งรถไฟ JR (บิเอะ-ฟุราโน่) 6วัน4คืน (TG) BLOOMING HOKKAIDO

 ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ นั่งรถไฟ JR (บิเอะ-ฟุราโน่)

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ เมืองฟุราโน สวนดอกไม้ชิคิไซ โรงงานเหล้าสาเก หมู่บ้านราเม็ง พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว บิเอะ Blue Pond สวนดอกไม้ชิคิไซ นั่งรถไฟ JR (บิเอะ-ฟุราโน่) ฟาร์มโทมิตะ ซัปโปโร กล่องโอตารุ ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต ซัปโปโร ตลาดเช้าสวนยูริกาฮาระ อดีตที่ว่าการรัฐบาล หอนาฬิกาโบราณช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิ โคจิ ซึซึกิโนะ
วันเดินทาง  3-8 กรกฎาคม 58 / 8-13 กรกฎาคม 58 (6วัน4คืน)
ราคาทัวร์ฮอกไกโด :  59,900 บาท
สายการบิน  Thai  Aieways (TG)
รหัสทัวร์  N3-HKD-5D-TG (FLOWER)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 5วัน3คืน (TG)

ทัวร์ฮอกไกโดตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส

ทัวร์ฮอกไกโดตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว ชิโตเสะ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร อาซาฮิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โซอุนเคียว แช่ออนเซ็นธรรมชาติ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ สวนทิวลิป ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) หมู่บ้านราเมน แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโดโรงงานช็อกโกแลต

วันเดินทาง  18-22 พฤษภาคม 2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด   44,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N2-HKD-5D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกทิวลิป+ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6วัน4คืน (TG) BLOOMING HOKKAIDO TULIP & PINK MOSS

ทัวร์ฮอกไกโดทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ)  FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกทิวลิป+ทุ่งดอกพิ้งค์มอส อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโดให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ คามิยุเบ็ทสึ ทุ่งดอกทิวลิป  ทะคิโนะอุเอะ  ทุ่งดอกพิ้งค์มอส โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์  บิเอะ  Blue Pond  ฟุราโน่  ฟาร์มโทมิตะ  ซัปโปโร ซัปโปโร อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เมืองโอตารุ  คลลองโอตารุ  ถนนซาไคมาจิ  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี   โรงงานช็อกโกแล็ต
วันเดินทาง  28 พ.ค.- 02 มิ.ย.2558 (6วัน4คืน)
ราคาทัวร์ฮอกไกโด   49,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N3-HKD-5D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดSOUNKYO HOKKAIDO SAPPORO 6วัน4คืน TG (พักสกี รีสอร์ท 1 คืน) ฮอกไกโดสงกรานต์2558

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสงกรานต์2558 ทัวร์ฮอกไกโดราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดสงกรานต์2558 ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่นวันหยุดสงกรานต์ ฮอกไกโดสงกรานต์2558 มหัศจรรย์ แห่งฮอกไกโดพิเศษ..เนื้อย่างเจงกีสข่าน และ ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์ แบบไม่อั้น ณ โรงเบียร์ พร้อมทั้งสัมผัสกับการแช่ “อ็องเซน” สไตล์ญี่ปุ่น ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเม็ง คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน โซอุนเคียว น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ ซัปโปโรโรงงานช็อคโกแลตช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เบียร์ ซัปโปโร หอนาฬิกาโบราณ ตึกรัฐบาลเก่า สกี รีสอร์ท หมู่บ้านไอนุ โนโบริเบ็ตสึ จิโกกุดานิ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ

วันเดินทาง  11-16 เมษายน /12-17 เมษายน 2558 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น:   69,900  บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์  N8-HKD-6D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER & SOUNKYO ICE FEST 6วัน4คืน TG [บินตรง] มี.ค.2558

ฮอกไกโด ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดมีนาคม2558 HOKKAIDO WINTER & SOUNKYO ICE FEST โดราเอม่อนสกายพาร์ค เมืองอาซาฮิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองโซอุนเคียว เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ เมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-เมนูปู 3 ชนิด เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ หมู่บ้านชาวไอนุชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนาฬิกาไอน้ำโบราณ โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้ง JR

วันเดินทาง  17-22,18-23,20-25,25-30 มี.ค.2558/26-31 มี.ค. 27 มี.ค.-01 เม.ย.,31 มี.ค. – 05 เม.ย.2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  51,900 บาท
สายการบิน Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์   N5-HKD-6D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไม้เมืองฟุราโน BLOOMING HOKKAIDO 6วัน4คืน (TG) มิถุนายน 58

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไม้เมืองฟุราโน

ทัวร์ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไม้เมืองฟุราโน BLOOMING HOKKAIDO โรงงานเหล้าสาเก หมู่บ้านราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว บิเอะ  Blue Pond ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะซัปโปโร ซัปโปโร อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เมืองโอตารุ คลลองโอตารุ  ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต  ชิโตเซ่
วันเดินทาง 23-28 มิถุนายน 58 (6วัน4คืน)
ราคาทัวร์ฮอกไกโด 49,900 บาท
สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ N3-HKD-6D4N-TG 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโด LAST SNOW IN HOKKAIDO 6วัน4คืน BY TG (มี.ค.-เม.ย.)

NOBORIBETSU-OTARU-SAPPORO

 

ทัวร์ฮอกไกโดราคาถูก LAST SNOW IN HOKKAIDO นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ สนุกกับการเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITOประทับใจกับการเล่นสกีที่ท่านจะไม่มีวันลืม ณ ริวสึทซึแช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นที่ฮอกไกโด พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด ปูทาราบะ, ปูซูไว, ปูขน**เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่** เล่นสกีที่ท่านจะไม่มีวันลืม ณ ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท  ช้อปปิ้งจุใจ MITSUI OUTLET อิสระเต็มวันให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับ JR TOWER *หมายเหตุ ในกรณีที่ลานสกีปิดจะเปลี่ยนไปอิออน แทน
วันเดินทาง 10-15,13-18 ,15-20,17-22,25-30 มี.ค. 2558 / 08-13,15-20,22-27 เม.ย.2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น:  47,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG) 
รหัสทัวร์   N2-HKD-5D3N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดโอตารุ ชมตลาดเช้า WINTER HOKKAIDO 6วัน4คืน (TG) 26-31 MAR 2015

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ซัปโปโร  เมืองโอตารุ WINTER HOKKAIDO

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด 2558 ทัวร์ฮอกไกโดมีนาคม ซัปโปโร เมืองโอตารุ WINTER HOKKAIDO อิสรชอปปิ้ง 1 วัน ที่ซัปโปโร หมู่บ้านชนเผาไอนุ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” โนโบริเบ็ทสึ เมืองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต ซัปโปโร ตลาดเช้า ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ ช้อปปิ้งซึซึกิโนะซัปโปโร อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกท่องเที่ยวตามอัธยศัย แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด

วันเดินทาง  26-30 มีนาคม 58 (6วัน4คืน)
ราคาทัวร์ฮอกไกโด   48,900 บาท
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N3-HKD-6D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดCOLORFUL IN HOKKAIDO 5วัน3คืน AIR ASIA X ทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส

ทัวร์ญี่ปุ่น2558เกาะฮอกไกโดทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์ ประทับใจกับความสวยงามของสวนดอกทิวลิปนับล้านดอก ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
วันเดินทาง  15-19,16-20,19-23,20-24,21-25,22-26,26-30,27-31 พ.ค.,28 พ.ค.– 1 มิ.ย.2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด เริ่มต้น  :  37,900  บาท
สายการบิน   Air Asia X (XJ) 
รหัสทัวร์   N2-HKD-5D3N-XJ

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกเที่ยวฮอกไกโด2015 WINTER HOKKAIDO 5วัน3คืน (TG) 21-25 มีนาคม 47,900

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกเที่ยวฮอกไกโด2015 WINTER HOKKAIDO

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกเที่ยวฮอกไกโด2015 WINTER HOKKAIDO ทัวร์ฮอกไกโดเดือนมีนาคม 2558 หมู่บ้านชนเผาไอนุ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” โนโบริเบ็ทสึ เมืองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต ซัปโปโร ตลาดเช้า ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) “สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %”

วันเดินทาง  21-25 มีนาคม 2558 (5วัน3คืน)
ราคาทัวร์    47,900
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  N3-HKD-5D-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดHOKKAIDO FEEL GOOD 6วัน4คืน(TG) เมษายน2558

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดHOKKAIDO FEEL GOOD 6วัน4คืน(TG) เมษายน2558

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดHOKKAIDO FEEL GOOD โดราเอม่อนสกายพาร์ค เมืองคามิคาวะ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง เมืองโซอุนเคียว แช่น้ำแร่ น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ เมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ เมนูปู 3 ชนิด หมู่บ้านชาวไอนุ เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ สวนสัตว์นิกเซ่ มารีนพาร์ค ชมพูเขาไฟโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะเมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้ง JR

วันเดินทาง  01-06,02-07,03-08,07-12เม.ย,28เม.ย.-03พ.ค.,17-22,21,26,22-27,24-29 เม.ย.2558
ราคาทัวร์ฮอกไกโด 49,900
สายการบิน   THAI Airways (TG)
รหัสทัวร์  N5-HKD-6D4N-TG

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ฮอกไกโดบ่อน้ำสีฟ้า HOKKAIDO DORAEMON BLUE SKY 6วัน4คืน(JL) สงกรานต์2558

นั่งกระเช้าชมธรรมชาติ ณ ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ ยอดเขาที่สูงที่สุดในฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโดสงกรานต์2558บินเช้าสนามบินนาริตะ/สนามบินฮาเนดะ-สนามบินชิโตเสะเมืองบิเอะ-บ่อน้ำสีฟ้า-อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ-เมืองยูบาริ-แช่น้ำแร่โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-สวนสัตว์นิกเซ่ มารีนพาร์ค-ทะเลสาบโทยะ-แช่น้ำแร่เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ-เมนูปู 3 ชนิด ตลาดเช้าเมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาเก็ต-เรย์ร่าเอ้าต์เล็ท-สนามบินชิโตเซ่ สนามบินฮาเนดะ
วันเดินทาง  8-13 เมษายน 2558,09-14 เมษายน 2558 [สงกรานต์]
ราคาทัวร์ฮอกไกโด  เริ่มต้น  59,900  บาท
สายการบิน  Japan Airline (JL)
รหัสทัวร์  N6-HKD-6D-JL 

อ่านเพิ่มเติม...

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %