ทัวร์กัมพูชา

cambodia tour 01ทัวร์เขมร กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 2 วัน 1 คืน (PG) (ก.พ.-เม.ย.61) สงกรานต์ 2018 (GT-REP PG01)
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

รายการ>> https://goo.gl/Qhj5kN

วันเดินทาง : วันที่  :: 17-18 , 10-11 , 24-25 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,555 บาท
วันที่ :: 06-07 , 07-08 , 28-29เมษายน 2561 :: ราคา 13,555 บาท
วันที่ :: 13-14 เมษายน 2561 :: ราคา 17,555 บาท
วันที่ :: 14-15 , 15-16 เมษายน 2561 :: ราคา 19,555 บาท
วันที่ :: 21-22 เมษายน 2561 :: ราคา 12,555 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,555 - 19,555 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   NST-GT-REP PG01-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

cambodia tour01ทัวร์เขมร กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน (PG) (ก.พ.-เม.ย.61) สงกรานต์ 2018 (GT-PNH PG02)
ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

รายการ>> https://goo.gl/FquS6r

วันเดินทาง : วันที่  :: 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 14,555 บาท
วันที่ :: 30 มีนาคม - 01 เมษายน 2561 : ราคา 15,555 บาท
วันที่ :: 06-08 เมษายน 2561 : ราคา 16,555 บาท
วันที่ :: 07-09 เมษายน 2561 : ราคา 17,555 บาท
วันที่ :: 13-15 , 14-16 เมษายน 2561 : ราคา 19,555 บาท
วันที่ :: 15-17 , 20-22 , 21-23 , 27-29 เมษายน 2561 : ราคา 15,555 บาท
วันที่ :: 28-30 เมษายน 2561 : ราคา 16,555 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,555 - 19,555 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   NST-GT-PNH PG02-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top