ทัวร์พม่า

myanmar tour team26

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน (PG) MMR051 ก.พ.-ก.ค.2561
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม - พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู- วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์


โหลดรายการ>>https://goo.gl/sSzHkW


วันเดินทาง วันที่ :: 22 ก.พ.61 :: ราคา 15,900
วันที่ :: 1 มี.ค.61 :: ราคา 16,900 บาท
วันที่ :: 15 , 22 , 29 มี.ค.61 :: ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 5 , 28 เม.ย.61 :: ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 19 , 26 เม.ย.61 :: ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 4 , 10 , 17 พ.ค.61 :: ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 7 , 21 มิ.ย.61 :: ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 5 , 19 , 26 ก.ค.61 :: ราคา 13,900 บาท

ราคาเริ่มต้น :  13,900 - 16,900 บาท
สายการบิน  :BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์   :  NBT-MMR051-3D-(PG)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team31

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน (PG) MMR021 ก.พ.-มิ.ย.2561
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง

โหลดรายการ>>https://goo.gl/kE5NZd

วันเดินทาง วันที่ :: 1 , 2 , 9 , 16 , 23 , 30 มี.ค.61 :: ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 6 , 7 , 20 , 27 , 28 เม.ย.61 :: ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 4 , 5 , 11 , 18 , 25 พ.ค.61 :: ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 1 , 8 , 15 , 22 , 29 มิ.ย.61 :: ราคา 11,900 บาท

ราคาเริ่มต้น :  11,900 - 12,900 บาท
สายการบิน  :BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์   :  NBT-MMR021-3D-(PG)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour11ทัวร์พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD) RGN DD05 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา – พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง -เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก กรุงเทพฯ
โหลดรายการ>>https://goo.gl/cEHVbE

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 12,881 บาท
วันเดินทาง
:  วันที่ : 02-04 กุมภาพันธ์ 2561 : THB 12,881
วันที่ : 03-05 ,08-10 , 09-11 , 10-12, 15-17 ,16-18 , 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 : THB 12,881
วันที่ : 22-24 ,23-25 , 24-26 , 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 : THB 12,881
วันที่ : 01-03, 08-10 , 09-11 , 10-12 มีนาคม 2561 : THB 13,881
วันที่ : 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24 มีนาคม 2561 : THB 12,881
สายการบิน :  นกแอร์ (DD)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NSB-RGN DD05-3D2N-DD

downloadpdf  addfriend

ทัวร์พม่า ไหว้พระอิ่มบุญย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  (PG) RGN PG01 กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2561ทัวร์พม่า ไหว้พระอิ่มบุญย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  (PG) RGN PG01 กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2561
1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์
3. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 
4. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
5. พักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
6. บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
โหลดรายการ>>https://goo.gl/4JACUi

วันเดินทางวันที่ : 02-04 กุมภาพันธ์ 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 03-05 กุมภาพันธ์ 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 09-11 กุมภาพันธ์ 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 24-26 กุมภาพันธ์ 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 03-05 มีนาคม 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 09-11 มีนาคม 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 10-12 มีนาคม 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 16-18 มีนาคม 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 17-19 มีนาคม 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 23-25 มีนาคม 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 24-26 มีนาคม 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 30 มีนาคม-1 เมษายน 2561 :: ราคา 13,991
วันที่ : 31 มีนาคม-2 เมษายน 2561 :: ราคา 13,991

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  13,991.-  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-RGN-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top