ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI TAIWAN 5 วัน 3 คืน THAI LION AIR (SL)(TPE002)(เม.ย.-ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว Taipei 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พิเศษ...ปล่อยโคมผิงซี ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง พักหรู 4 ดาว เมนูพิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา

รายการ>>goo.gl/y2gFXW


วันเดินทาง :   วันที่ :: 20 - 24 เมษายน 2561 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 01 - 05 , 04-08 , 11-15 , 18-22 , พฤษภาคม 2561 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 25 - 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 01 - 05 , 08 - 12 , 15-19 มิถุนายน 2561 , 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2561 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 06 - 10 , 13 - 17 กรกฎาคม 2561 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 03 - 07 , 17 - 21 , 24 - 28 สิงหาคม 2561 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 07 - 11 , 10 - 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 07 - 11 , 14 - 18 , 21-25 , 25-29 กันยายน 2561 , 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2561 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 02 - 06 , 05 - 09 , 23 - 27 ตุลาคม 2561 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 19 - 23 ตุลาคม 2561 : ราคา 16,900 บาท
วันที่ :: 09 - 13 , 12 - 16 , 16 - 20 ตุลาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท


ราคาทัวร์    :  14,900-16,900 บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NBES-(TPE002)-5D3N-SL

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team02

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป Taipei เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิว Taipei 101 5 วัน 3 คืน THAI LION AIR (SL)(TPE003)(เม.ย.-ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี เสต็กจานร้อน SEAFOOD

รายการ>>goo.gl/sj3gNb


วันเดินทาง :   วันที่ :: 20 - 24 เมษายน 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 01 - 05 , 04-08 , 11-15 , 18-22 , พฤษภาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 25 - 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 16,900 บาท
วันที่ :: 01 - 05 , 08 - 12 , 15-19 มิถุนายน 2561 , 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 06 - 10 , 13 - 17 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 03 - 07 , 17 - 21 , 24 - 28 สิงหาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 07 - 11 , 10 - 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 16,900 บาท
วันที่ :: 07 - 11 , 14 - 18 , 21-25 , 25-29 กันยายน 2561 , 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 02 - 06 , 05 - 09 , 23 - 27 ตุลาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 19 - 23 ตุลาคม 2561 : ราคา 17,900 บาท
วันที่ :: 09 - 13 , 12 - 16 , 16 - 20 ตุลาคม 2561 : ราคา 16,900 บาท


ราคาทัวร์    :  15,900-17,900 บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NBES-(TPE003)-5D3N-SL

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour21

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SOD SAI 6D5N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-01)
สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,สเต็ก+สลัดบาร์ พระกระโดดกำแพง+ขาปู,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

รายการ>> https://goo.gl/YvGDHz


วันเดินทาง :   
วันที่ ::  10 - 15 เม.ย. 61 : ราคา 39,900 บาท
ราคาทัวร์    :  39,900 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  NAD-(AD-88-SK-01)-6D5N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour31

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SANOOK 5D4N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-05)
สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต-สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์ เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีน+ขาปู ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

รายการ>> https://goo.gl/SsPg22


วันเดินทาง :   
วันที่ ::  12 – 16 เมษายน 2561 : ราคา 36,900 บาท
ราคาทัวร์    :  36,900 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  NAD-(AD-88-SK-05)-5D4N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour34

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SOD CHUEN 4D3N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-04)
สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีนกวางตุ้ง กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

รายการ>> https://goo.gl/HSy5ef


วันเดินทาง :   
วันที่ ::  11 – 14 เมษายน 2561 : ราคา 34,900 บาท
ราคาทัวร์    :  34,900 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  NAD-(AD-88-SK-04)-4D3N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour05

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SUPER 7D6N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-03)
สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ตเมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองฮวาเหลียน-นั่งรถไฟด่วน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ- เมืองจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,สเต็ก+สลัดบาร์ พระกระโดดกำแพง+ขาปู,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

รายการ>> https://goo.gl/N6vRbF


วันเดินทาง :   
วันที่ ::  10 – 16 เมษายน 2561 : ราคา 42,900 บาท
ราคาทัวร์    :  42,900 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  NAD-(AD-88-SK-03)-7D6N-CI

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top