taiwan taipei tour35 taiwan taipei tour27 taiwan taipei tour team04

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2018/2561 (PT-KK1)ไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน) (CI) มี.ค.-เม.ย. 2561 
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าพาโนราม่า / หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์ CHIMEI / พิพิธภัณฑ์วัดฝอกวงซัน / เจดีย์เสือเจดีย์มังกร / ตึกเกาสง 85(ชมวิว+รับประทานอาหาร) นั่งรถไฟหัวจรวด / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / MITSUI OUTLET PARK ** ไม่บังคับทิป + ไม่เน้นเข้าร้านช้อป + จัดเต็ม..อิ่มทุกมื้อ+ FREE WIFI ON BUS **

รายการทัวร์

D1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)
D2 : ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
D3 : ผูหลี่ – เกาสง – พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน – ตึกเกาสง 85 (รับประทานอาหารพร้อมชมวิว) – อิสระช็อปปิ้ง
D4 : เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์ CHIMEI – ไทจง - (16:30-18:06) นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
D5 : ไทเป – DUTY FREE – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – วัดหลงซันซื่อ – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :   วันที่ ::  1-5 มี.ค. 2561 : ราคา 34,888
วันที่ ::  12-16 เม.ย. 2561 (วันมาฆบูชา+วันสงกรานต์) : ราคา 38,888        

ราคาทัวร์    :  34,888 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ :  NPT-(PT-KK1)-5D4N-CI

 หมายเหตุ :  ราคาเด็ก กรุณาสอบถาม 097-4596154

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2018/2561 (PT-KK1)ไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน) (CI) มี.ค.-เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ดาวน์โหลด PDF

downloadpdf  addfriend


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1