ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	 ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวันราคาถูก, ทัวร์ไทเป, เที่ยวไทเป, โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW	  พิพิธภัณฑ์กู้กง

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2018/2561 (TPE12) FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG  ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ไต้หวัน ซึ่งจะเป็นช่วงที่น่าเที่ยวที่สุด เพราะสามารถชมดอกซากุระบาน ที่บานสะพรั่ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ) 
-นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก 
-พิเศษ !!! ทานมื้อกลางวัน พร้อมชมวิวบนตึกไทเป 101 ชั้น 86 
-เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก

รายการทัวร์
วันที่หนึ่ง  ::  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง :: เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง 
วันที่สาม :: ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – COSMETIC SHOP
วันที่สี่     ::  ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวัน ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า    :: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

รายการ>>https://goo.gl/sugxmf 
วันเดินทาง : วันที่ :: 11 – 15 เมษายน 2561 : ราคา 33,900 
วันที่ :: 14 – 18 เมษายน 2561 : ราคา 30,900

ราคาทัวร์    :   30,900  บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE12)-5D4N-TG

 

 หมายเหตุ :  ราคาเด็ก กรุณาสอบถาม 097-4596154

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2018/2561 (TPE12) FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG 

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ดาวน์โหลด PDF

downloadpdf  addfriend


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1