ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์จีนราคาถูก, ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก, ปักกิ่ง, พระราชวังกู้กง, คลังสมบัติจักรพรรดิ, ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน

ทัวร์จีนปักกิ่ง สงกรานต์2018 กำแพงเมืองจีน (PEK01) BEIJING IS AWESOME 5D3N BY HU มี.ค.-มิ.ย.2561 เที่ยวเต็มๆ เก็บครบทุกไฮไลท์สำคัญ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !! เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กก. (ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน และ ไม่รวมค่าทิปไกด์ 200 หยวน / ท่าน) 
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >>https://goo.gl/gMXxvK

วันเดินทาง  : วันที่ : 14 – 18 มีนาคม 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 15 – 19 มีนาคม 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 29 มี.ค. – 02 เม.ย.2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 12 – 16 เมษายน 2561 :: ราคา 23,900
วันที่ : 27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 :: ราคา 21,777
วันที่ : 09 – 13 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 18 – 22 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 06 – 10 มิถุนายน 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 14 – 18 มิถุนายน 2561 :: ราคา 15,900

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    15,900  บาท
สายการบิน  :  HAINAN AIRLINES (HU)
รหัสทัวร์  :    N2-PEK01)-5D3N-HU

downloadpdf  addfriend

 ทัวร์ปีใหม่2018 ปักกิ่ง TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา 5 วัน 4 คืน (XW) พ.ย.-มี.ค.2561 ทัวร์ปีใหม่2018 ปักกิ่ง TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา 5 วัน 4 คืน (XW) พ.ย.-มี.ค.2561  ทัวร์โค้ด CSTSNXW01 ดอนเมือง-เทียนสิน(XW880 : 11.20-17.00)นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-ร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ร้านผีชิว-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ชิงช้าสวรรค์TIAN JIN EYE-วิวแม่น้ำไหเหอวัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-ดอนเมือง (XW879 : 18.15-22.00)

วันเดินทาง : วันที่: 10-14 พ.ย. 2560 : 16,900 บาท
วันที่: 22-26 ธ.ค. 2560 : 17,900 บาท
วันที่: 29 ธ.ค. 2560 – 02 มกราคม 2561: 19,900 บาท 
วันที่: 31 ธ.ค. 2560 – 04 มกราคม 2561(วันขึ้นปีใหม่) : 19,900 บาท
วันที่ : 26-30 ม.ค. 2561 : 17,900 บาท
วันที่ : 16-20 ก.พ. 2561 (วันตรุษจีน) : 19,900 บาท
วันที่: 09-13 มี.ค. 2561 : 17,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 16,900.-  บาท
สายการบิน :   NOK SCOOT  (XW)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N6-PEK-5D4N-XW

downloadpdf  addfriend

beijing china team18ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ Beijing Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG09)(เม.ย. 2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์... ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ชมดอกซากุระบาน ชมกำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน ชมดอกซากุระบาน ณ สวน Yuyuantan ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ และอาหารปิ้งย่าง

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/ueU66E

วันเดินทาง  : วันที่ :: 11-15 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 36,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    36,991  บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG09)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team07ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG07)(มี.ค.-เม.ย. 2561) สงกรานต์2018 
ไฮไลท์ทัวร์… New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน...พิเศษ แต่งชุดชาววังถ่ายรูป ท่านละ 1ใบ ชมความงดงามและยิ่งใหญ่...พระราชวังกู้กง...เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ เป็ดปักกิ่ง อาหารแมนจู พร้อมชมการแสดงระหว่างทานมื้อค่ำ เยี่ยมชมคฤหส์ไวน์แดง ลิ้มรสไวน์แดง แถมฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/Fa3HCs

วันเดินทาง  : วันที่ :: 07 – 11 , 22 – 26 มีนาคม 2561 : ราคา 28,991 บาท
วันที่ :: 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561 : ราคา 29,991 บาท
วันที่ :: 04 – 08 เมษายน 2561 : ราคา 30,991 บาท
วันที่ :: 12 – 16 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 36,991 บาท
วันที่ :: 14 – 18 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 35,991 บาท
วันที่ :: 21 – 25 เมษายน 2561 : ราคา 27,991 บาท
วันที่ :: 25 – 29 เมษายน 2561 : ราคา 28,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    27,900-36,991  บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG07)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china17ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง SABAI LANLA 4 วัน 2 คืน CHAINA AIRLINES (CA)(PEKCA02)(มี.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ปักกิ่ง SABAI LANLA ชม กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ และอาหารปิ้งย่าง BBQ

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/8rmQNt

วันเดินทาง  : วันที่ :: 02-05 มีนาคม 2561 : ราคา 14,991 บาท
วันที่ :: 21-24 มีนาคม 2561 : ราคา 12,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    12,991 -14,991 บาท
สายการบิน  :  CHAINA AIRLINES (CA)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKCA02)-4D2N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china team05ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ มนต์เสน่ห์ นครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน CHAINA AIRLINES (CA)(PEKCA03)(เม.ย. 2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์ มนต์เสน่ห์ มหานครปักกิ่ง ชม กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ และอาหารปิ้งย่าง BBQ

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/HSB8Dj

วันเดินทาง  : วันที่ :: 11-15 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 27,991 บาท
วันที่ :: 12 –16 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 29,991 บาท
วันที่ :: 13 –17 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 28,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    27,991-29,991 บาท
สายการบิน  :  CHAINA AIRLINES (CA)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKCA03)-5D3N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china 04ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน CHAINA AIRLINES (CA)(PEKCA04)(เม.ย. 2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์.. สบาย ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ ชม กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และสุกี้หม้อไฟ

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/sr3KQY

วันเดินทาง  : วันที่ :: 11-15 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 26,991 บาท
วันที่ :: 12 –16 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 28,991 บาท
วันที่ :: 13 –17 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์" : ราคา 27,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    26,991-28,991 บาท
สายการบิน  :  CHAINA AIRLINES (CA)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKCA04)-5D4N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china 01ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW SKI DOME 5 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG06)(มี.ค.-เม.ย. 2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์ ... เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง เยี่ยมชมคฤหาสน์ไวน์แดง ฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด อิสระกิจกรรมบนลานสกี+ฟรีอุปกรณ์ 1 ชั่วโมงเต็ม พัก สกีรีสอร์ท Qiaobo Ski Resort – Shunyi Beijing เมนูพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง /สุกี้หม้อไฟ /อาหารกวางตุ้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/pVmK4A

วันเดินทาง  : วันที่ :: 07 – 11 มีนาคม 2561 : ราคา 26,991 บาท
วันที่ :: 17 – 21 มีนาคม 2561 : ราคา 25,991 บาท
วันที่ :: 22 – 26 มีนาคม 2561 : ราคา 27,991 บาท
วันที่ :: 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561 : ราคา 28,991 บาท
วันที่ :: 04 – 08 , 25 – 29 เมษายน 2561 : ราคา 29,991 บาท
วันที่ :: 10 – 14 เมษายน 2561 : ราคา 33,991 บาท
วันที่ :: 13 – 17 เมษายน 2561 : ราคา 35,991 บาท
วันที่ :: 21 – 25 เมษายน 2561 : ราคา 30,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    25,991 -35,991 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG06)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team02ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG05)(มี.ค.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ ทัวร์ ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน นั่งสามล้อหูถง ชมเมืองเก่า ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/qhLDvR

วันเดินทาง  : วันที่ :: 07 – 11 มีนาคม 2561 : ราคา 16,991 บาท
วันที่ :: 09 – 13 มีนาคม 2561 : ราคา 17,991 บาท
วันที่ :: 14 – 18 มีนาคม 2561 : ราคา 15,991 บาท
วันที่ :: 15 – 19 มีนาคม 2561 : ราคา 18,991 บาท
วันที่ :: 05 – 10 เมษายน 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 18 – 22 พฤษภาคม 2561 : ราคา 17,991 บาท
วันที่ :: 26 – 30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 18,991 บาท
วันที่ :: 08 – 12 มิถุนายน 2561 : ราคา 15,991 บาท
วันที่ :: 15 – 19 , 22 – 26 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    15,991 -22,991 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG05)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team14ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG02)(มี.ค.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้ ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/esBMeL

วันเดินทาง  : วันที่ :: 14 – 19 มีนาคม 2561 : ราคา 19,991 บาท
วันที่ :: 16 – 21 มีนาคม 2561 : ราคา 21,991 บาท
วันที่ :: 05 – 10 เมษายน 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 06 – 11 เมษายน 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 17 – 22 , 24 – 29 เมษายน 2561 : ราคา 20,991 บาท
วันที่ :: 20 – 25 เมษายน 2561 : ราคา 21,991 บาท
วันที่ :: 08 – 13 , 15 – 20 , 22 – 27 , 25 – 30 พฤษภาคม2561 : ราคา 19,991 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน61 : ราคา 21,991 บาท
วันที่ :: 05 – 10 มิถุนายน 2561 : ราคา 19,991 บาท
วันที่ :: 12 – 17 , 16 – 21 , 23 – 28 มิถุนายน 2561 : ราคา 18,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    18,991 -23,991 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG02)-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china08ทัวร์ปักกิ่ง NO SHOP วันน้อยเที่ยวครบ 4 วัน 2 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG08)(พ.ค.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมพระราชวังกู้กง ตำหนักจักรพรรดิต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อนสถานที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮา No Shop ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาล พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/xdB9LZ

วันเดินทาง  : วันที่ :: 25 – 28 พฤษภาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 01 – 04 มิถุนายน 2561 : ราคา 21,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    21,991 -22,991 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG08)-4D2N-TG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top