ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour45

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  SWITZERLAND GOOD GOING 7 วัน 4 คืน (QR) GOT ZRH-QR004  ก.พ.-มี.ค.2561  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง:  กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561
วันที่ : 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 : 52,990.-

วันที่ : 2 - 8, 16 - 22 , 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2561 : 52,990.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น โดยประมาณ 3,500 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  52,990.-
สายการบิน :  โดยสายการบินกาตาร์  (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-(ZRH-QR004)-7D-QR 

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ปีใหม่2018, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์

เที่ยวยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน EK (ทัวร์ GOTZRH-EK001) ก.พ.-เม.ย. 2561 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง: วันที่ : 16-22 ก.พ., 26 ก.พ.-4 มี.ค. 61 :: ราคา 55,900.-
วันที่ : 8-14 มี.ค. 61 :: ราคา 55,900.-
วันที่ : 14-20 เม.ย. 61 :: ราคา 65,900.-
วันที่ : 24-30 เม.ย. 61 :: ราคา 59,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  55,900
สายการบิน :    สายการบิเอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-(ทัวร์ GOTZRH-EK001)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour34ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK) GG09 สงกรานต์2018
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ
พักที่ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

ทัวร์ยุโรป >> https://goo.gl/F6AdK6


วันเดินทาง :  วันที่ :: 7 – 15 เมษายน , 14-22 เมษายน 2561 : ราคา 99,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    99,900 บาท
สายการบิน :  EMIRATES (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N9-GG09-9D-(EK)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour05

เที่ยวยุโรปบินตรงสวิตเซอร์แลนด์ MONO SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน (TG) ก.พ. - มี.ค. 61 GOT ZRH-TG010 นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

วันเดินทางวันที่ :11 – 19 พฤศจิกายน , 3 – 11 ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  62,900.-
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)    
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-ZRG-TG010-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend

 ทัวร์ยุโรป  SWITZERLAND GOOD GOING 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินกาตาร์ (QR) GOT ZRH-QR004

ทัวร์ยุโรป  SWITZERLAND GOOD GOING 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินกาตาร์ (QR) GOT ZRH-QR004 
• เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม 
• เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 
• ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ 
• เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป 
• เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
• ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง: วันที่ : 9-15 ก.พ. 61 :: ราคา 52,990.-
วันที่ : 2-8, 16-22 มี.ค., 30 มี.ค.-5 เม.ย. 61 :: ราคา 52,990.-
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  52,990.-
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)    
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55- ZRH-QR004 -7D4N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์  Best of Swiss Alps 7 วัน 4 คืน (EY)(ทัวร์ GOTZRH-EY001)

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ Best of Swiss Alps 7 วัน 4 คืน (EY)(ทัวร์ GOTZRH-EY001) พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) 
• เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
• เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
• พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
• ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
• เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป
• เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
• ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
• ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

วันเดินทาง: วันที่ : 26 ก.พ.- 4 มี.ค. 61 :: ราคา 59,900.-
วันที่ : 5-11, 12-18 มี.ค. 61 :: ราคา 59,900.-
วันที่ : 9-15 เม.ย. 61 :: ราคา 73,900.-
วันที่ : 23-29 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค.61 :: ราคา 69,900.-
วันที่ : 7-13, 21-27 พ.ค., 26 พ.ค-1 มิ.ย. 61 :: ราคา 63,900.-
วันที่ : 4-10 มิ.ย.61 :: ราคา 63,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,900
สายการบิน :   เอทิฮัด (EY)    
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-ZRH-EY001-7D4N-EY

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour16

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์  ทัวร์ยุโรป GG09 (EK) แกรนด์ สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน  สงกรานต์ 2561 นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

วันเดินทาง: วันที่ : 7 – 15เมษายน 2561 :: ราคา 99,900
วันที่ : 14-22เมษายน 2561 :: ราคา 99,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  99,900  บาท
สายการบิน :   Emirates  (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N9-SWISS-9D-EK

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top