ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น Air Asia X / Scoot

japan tour249ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สกี ฟูจิเท็น  (NRT10) TOKYO STRONG STRONG IN TOKYO 5D3N (XJ) กุมภาพันธ์-มีนาคม2561 ชึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 3,500 เยน/ท่าน
ราคาทัวร์เริ่มต้น :    26,900
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X
รหัสทัวร์ :  N2-(NRT11)-5D3N - XJ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :

downloadpdf  addfriend
วันเดินทาง :ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
วันที่ : 20-24 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 26,900 
วันที่ : 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 27,900 
วันที่ : 22-26 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 25,955 
วันที่ : 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 27,900

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกเดือนมีนาคม 2561
วันที่ : 07-11 มีนาคม 2561 : ราคา 27,900
วันที่ : 08-12 มีนาคม 2561 : ราคา 27,900
วันที่ : 13-17 มีนาคม 2561 : ราคา 26,900
วันที่ : 14-18 มีนาคม 2561 : ราคา 27,900
วันที่ : 15-19 มีนาคม 2561 : ราคา 27,900

ทัวร์ญี่ปุ่น N2-(NRT11) EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5D3N BY (XJ) มกราคม-มีนาคม2561ทัวร์ญี่ปุ่น N2-(NRT11) EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5D3N BY (XJ) มกราคม-มีนาคม2561 ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2561, ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2561, ทัวร์ญี่ปุ่น มีนาคม 2561 สนุกกับลานสกี ฟูจิเท็น+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ  3,500 เยน/ท่าน

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    28,900
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X
รหัสทัวร์ :  N2-(NRT11)-5D3N - XJ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :

downloadpdf  addfriend

วันเดินทาง :ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2561 

วันที่ : 10-14 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 11-15 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 12-16 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 17-21 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 18-22 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 19-23 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 24-28 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 25-29 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 26-30 มกราคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561 : ราคา 28,900

ทัวร์ญี่ปุ่นกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ : 01-05 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 02-06 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 07-11 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 08-12 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 09-13 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 16-20 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 17-21 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 18-22 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 22-26 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 : ราคา 30,900

ทัวร์ญี่ปุ่นมีนาคม 2561
วันที่ : 01-05 มีนาคม 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 02-06 มีนาคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 07-11 มีนาคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 08-12 มีนาคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 09-13 มีนาคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 14-18 มีนาคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 15-19 มีนาคม 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 16-20 มีนาคม 2561 : ราคา 28,900

 

ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2561,  ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2561,  ทัวร์ญี่ปุ่น มีนาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สกี ฟูจิเท็น N2-(NRT12) FANTASY WINTER SAKURA 5D3N (XJ) มกราคม-มีนาคม2561 นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ลานสกี ฟูจิเท็น (กรณีที่ลานสกีปิด นำท่านชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 แทน) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอไดบะ วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูกุ-อิออน ล่องเรืออาชิ-ขึ้นโอวา ชิมไข่ดำ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 3,500 เยน/ท่าน 

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    29,900
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X
รหัสทัวร์ :  N2-(NRT12)-5D3N - XJ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :

downloadpdf  addfriend
วันเดินทาง :ทัวร์ญี่ปุ่นกุมภาพันธ์ 2561 
วันที่ : 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 : ราคา 32,900
วันที่ : 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 : ราคา 32,900


ทัวร์ญี่ปุ่นมีนาคม 2561
วันที่ : 01 – 05 มีนาคม 2561 : ราคา 32,900
วันที่ : 02 – 06 มีนาคม 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 03 – 07 มีนาคม 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 06 – 10 มีนาคม 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 07 – 11 มีนาคม 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 08 – 12 มีนาคม 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 09 – 13 มีนาคม 2561 : ราคา 30,900

NRT13

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว นาโกย่า โอซาก้า N2-(NRT13) EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N (XJ) มกราคม-มีนาคม2561พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น นาริตะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ กระเช้าคาจิ คาจิ – ลานสกี – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ2,500 เยน/ท่าน

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    35,900
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X
รหัสทัวร์ :  N2-(NRT13)-6D3N - XJ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :

downloadpdf  addfriend
วันเดินทาง :ทัวร์ญี่ปุ่นมกราคม 2561
วันที่ : 09 – 14 มกราคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 10 - 15 มกราคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 16 - 21 มกราคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 17 - 22 มกราคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 23 - 28 มกราคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 24 - 29 มกราคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 : ราคา 35,900

วันเดินทาง :ทัวร์ญี่ปุ่นกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ : 06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 : ราคา 37,900
วันที่ : 28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561 : ราคา 37,900.

วันเดินทาง :ทัวร์ญี่ปุ่นมีนาคม 2561
วันที่ : 06 – 11 มีนาคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 07 - 12 มีนาคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 13 - 18 มีนาคม 2561 : ราคา 35,900
วันที่ : 14 - 19 มีนาคม 2561 : ราคา 35,900

ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว  ราคาถูก (TR97)  Tokyo Finn Snow โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ 5วัน 3คืน SCOOT AIRLINES (TZ)

ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว ราคาถูก (TR97) Tokyo Finn Snow โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ 5วัน 3คืน SCOOT AIRLINES (TZ)โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ 5วัน 3คืน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ไหว้พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ คานากาว่า วนอุทยานฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ลิ้มลองชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี โกเทมบะเอ้าท์เลต ลานสกีฟูจิเท็น โอชิปาร์ค คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ Mitsui Shopping Park LaLaport Ebina
**ท่องเที่ยวเที่ยวตามฤดูกาล หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก (ช่วง Autumn)หรือสนุกสนานกับหิมะขาวโพลนลานสกี FUJITEN SKI (ช่วงSnow) พักโออิโสะออนเซ็น 1คืน ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ1คืน เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TZ) บินตรงสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ) เครื่องลำใหญ่ B787-8 DREAM LINER เครื่องใหม่ล่สุด ลำใหญ่พิเศษ!!! น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ราคาสุดคุ้ม!!!  พักออนเซ็น 2 คืน(Oliso+Fuji) นาริตะ 1 คืนคุ้มกว่า! มีรถไกด์ พาเที่ยวทุกวัน อาหาร 7 มื้อ อิสระทานเอง2มื้อ

วันเดินทาง :  เดินทางช่วงเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม2560, มกราคม, กุมภาพันธ์2561
วันที่ : 31 – 4 พฤศจิกายน 60 : (ราคา) 25,900
วันที่ : 2 – 6, 7-11, 9-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 พฤศจิกายน 60 : (ราคา) 27,900
วันที่ : 28 – 2 ธันวาคม 60 : (ราคา) 28,900
วันที่ : 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. , 5-9, 12-16, 14-18, 19-23, 60 ธันวาคม 60 : (ราคา) 29,900
วันที่ : 7 – 11 ธันวาคม 60 : (ราคา) 32,900
วันที่ : 26 – 30 ธันวาคม 60 : (ราคา) 33,900
วันที่ : 28 – 1 มกราคม 61 : (ราคา) 37,900
วันที่ : 2 – 6 ,4-8, 11-15, 16-20, 23-27,25-29 มกราคม 61 : (ราคา) 28,900
วันที่ : 9 – 13 มกราคม 61 : (ราคา) 25,900
วันที่ : 30 – 3 กุมภาพันธ์ 61 : (ราคา) 28,900
วันที่ : 1 – 5 , 6-10, 8-12, 15-19, 20-24, 22-26 กุมภาพันธ์ 61 : (ราคา) 28,900
วันที่ : 13 – 17 กุมภาพันธ์ 61 : (ราคา) 25,900
วันที่ : 27 – 3 มีนาคม 61 : (ราคา) 31,900
วันที่ : 1 – 5, 6-10, 8-12, 13-17, 15-19 มีนาคม 61 : (ราคา) 29,900
วันที่ : 20 – 24 มีนาคม 61 : (ราคา) 31,900

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น :   เริ่มต้น 25,900 บาท
สายการบิน :  SCOOT AIRLINES (TZ)
รหัสทัวร์ :  NฺBS-(TR97)-4D3N-XW

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018โตเกียว ฟูจิเทนสกี  5 วัน 3 คืน (TR)  ธันวาคม-กุมภาพันธ์2018

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018โตเกียว ฟูจิเทนสกี 5 วัน 3 คืน (TR) ธันวาคม-กุมภาพันธ์2018  หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท EASY WINTER TOKYO [DEC-FEB'18]เล่นหิมะสุดฟิน ฟูจิเทนสกี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค วัดอาสากุซะ  แช่น้ำแร่ออนเซน ❄️บุฟเฟ่ห์ปิ้งย่าง+เมนูขาปูยักษ์❄️Free Wifi On bus

วันเดินทาง : วันที่  : ธันวาคม-กุมภาพันธ์2018
วันที่ : 07 – 11 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ)  : ราคา 32,900.-

วันที่ : 09 – 13 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ)  : ราคา 32,900.-
วันที่ : 13 – 17 ธ.ค. 60 / 21 – 25 ธ.ค. 60  : ราคา 29,900.-
วันที่ : 27 – 31 ธ.ค. 60  : ราคา 35,900.-
วันที่ : 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60 (วันปีใหม่)  : ราคา 36,900.-
วันที่ : 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 60 (วันปีใหม่)  : ราคา 35,900.-
วันที่ : 02 – 06 / 06 – 10 / 12 – 16 ม.ค. 61  : ราคา 27,900.-
วันที่ : 08 – 12 / 14 – 18 ม.ค. 61  : ราคา 26,900.-
วันที่ : 04 – 08 / 10 – 14 / 18 – 22 / 24 – 28 ม.ค. 61  : ราคา 28,900.-
วันที่ : 16 – 20 / 20 – 24 / 26 – 30 ม.ค. 61 / 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 61  : ราคา 27,900.-
วันที่ : 22 – 26 ม.ค. 61 / 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 61  : ราคา 26,900.-
วันที่ : 01 – 05 / 03 – 07 / 07 – 11 / 09 – 13 / 13 – 17 / 15 – 19 / 21 – 25 / 23 – 27 ก.พ. 61  : ราคา 28,900.-
วันที่ : 05 – 09 / 11 – 15 / 19 – 23 ก ก.พ. 61   : ราคา 27,900.-
วันที่ : 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 61  : ราคา 28,900.-
วันที่ : 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61  : ราคา 30,900.-

ราคาทัวร์ :   26,900.-
สายการบิน :  Scoot Airlines (TR)
รหัสทัวร์ :  NCU-(TYO)-5D3N-TR

downloadpdf  addfriend

 

 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก  (TR07)  TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง2  (TR)  มกราคม – มีนาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก (TR07) TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง2 (TR) มกราคม – มีนาคม 2561 โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ (TR)เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกนั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุโยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึเพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUSมีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :วันที่ : 05-09 มกราคม 2561 :: ราคา 27,888
วันที่ : 13-17 มกราคม 2561 :: ราคา 27,888 
วันที่ : 23-27 มกราคม 2561 :: ราคา 27,888 
วันที่ : 27-31 มกราคม 2561 :: ราคา 27,888 
วันที่ : 18-22 กุมภาพันธ์ 61 :: ราคา 26,888 
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61 :: ราคา 28,888 
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61 :: ราคา 26,888 
วันที่ : 18-22 มีนาคม 61 :: ราคา 29,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้นทึี่ :  26,888  บาท 
สายการบิน : SCOOT AIRLINES  (TR) 
รหัสทัวร์ : NTN-(TR07)-5D3N-(TR) 

downloadpdf  addfriend

japan tour316

ทัวร์ญี่ปุ่น TR98 Amazing Tohoku นิกโก้ เซนได นาริตะ 5วัน 3คืน  พฤศจิกายน 60-กุมภาพันธ์61  SCOOT AIRLINES (TR) Amazing... เที่ยวนิกโก้ เซนได นาริตะ สุดคุ้ม มีไกด์ รถ พาเที่ยครบทุกวัน นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว นาสุออนเซ็น ไอสุวาคามัตสึ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ ปราสาทสึรุกะ ซากปราสาทอาโอบะ ศาลเจ้าโกโคคุ อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียวช้อปปิ้งอิจิบังโจ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น นาริตะ ช้อปปิ้งเอออนและช่วง Winter สนุกสนานลานสกี Sumikawa Snow Park ** พักนาสุออนเซ็น1คืน เซนได1คืน นาริตะ1คืน** *ฟรี WIFI ON BUS*
วันเดินทาง :  เดินทางช่วงเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม2560, มกราคม, กุมภาพันธ์2561
วันที่ : 28 – 1 พฤศจิกายน 60 :ราคา 29,900
วันที่ : 1 – 5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 พฤศจิกายน 60 :ราคา 29,900
วันที่ : 29 – 3 ธันวาคม 60 :ราคา 29,900
วันที่ : 2 – 6, 6-10, 9-13 ธันวาคม 60 : ราคา 33,900
วันที่ : 13 – 17 ธันวาคม 60 : ราคา32,900
วันที่ : 16 – 20 ธันวาคม 60 : ราคา 31,900
วันที่ : 20 – 24 ธันวาคม 60 : ราคา 32,900
วันที่ : 23 – 27 ธันวาคม 60 : ราคา 32,900
วันที่ : 27 – 31 ธันวาคม 60 : ราคา 38,900
วันที่ : 30 – 3 มกราคม 61 : ราคา 39,900
วันที่ : 3 – 7,6-10 ,13-17 , 20-24, 27-31, มกราคม 61 : ราคา 28,900
วันที่ : 10 – 14, 17-21 , 24-28 มกราคม 61 : ราคา 29,900
วันที่ : 31 – 4 กุมภาพันธ์ 61 : ราคา 29,900
วันที่ : 3 – 7 กุมภาพันธ์ 61 : ราคา 28,900
วันที่ : 7 – 11 , 14-18, 21-25, กุมภาพันธ์ 61 : ราคา 29,900
วันที่ : 10 – 14 ,17-21 ,24-28, กุมภาพันธ์ 61 : ราคา 28,900
วันที่ : 28 – 4 มีนาคม 61 : ราคา 32,900
วันที่ : 3 – 7 , 10-14 , 17-21 มีนาคม 61 : ราคา 31,900
วันที่ : 7 – 11, 14-18 มีนาคม 61 : ราคา 32,900
วันที่ : 10 – 14 มีนาคม 61 : ราคา 31,900

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น :   28,900   บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  NฺBS-(XW77)-4D3N-XW

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ เที่ยวญี่ปุ่นสงกรานต์2018

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ สงกรานต์2018  (32)TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ฟรุ้งฟริ้ง อมชมพู มีนาคม-เมษายน 2561กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ  ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ : 04-08 มีนาคม 61 : ราคา 25,888.-
วันที่ : 05-09 มีนาคม 61 : ราคา 26,888.-
วันที่ : 06-10 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 07-11 / 08-12 / 09-13 มีนาคม 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 10-14 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 11-15 / 12-16 มีนาคม 61 : ราคา 26,888.-
วันที่ : 13-17 /14-18 / 15-19 /16-20 /17-21 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 18-22 / 19-23 มีนาคม 61 : ราคา 26,888.-
วันที่ : 20-24 / 21-25 / 22-26 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 มีนาคม 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 28 มีนาคม - 01 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 29 มีนาคม - 02 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 30 มีนาคม - 03 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 31 มีนาคม - 04 เมษายน 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 01-05 / 02-06 /03-07 เมษายน 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 04-08 / 05-09 /06-10 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 07-11 / 08-12 เมษายน 61 : ราคา 33,888.-
วันที่ : 09-13 เมษายน 61 : ราคา 38,888.-
วันที่ : 10-14 เมษายน 61 : ราคา 45,888.-
วันที่ : 11-15 เมษายน 61 : ราคา 45,888.-
วันที่ : 12-16 เมษายน 61 : ราคา 47,888.-
วันที่ : 13-17 เมษายน 61 : ราคา 47,888.-
วันที่ : 14-18 เมษายน 61 : ราคา 35,888.-
วันที่ : 15-19 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 16-20 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 17-21 / 18-22 / 19-23 เมษายน 61: ราคา 29,888.-
วันที่ : 20-24 / 21-25 เมษายน 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 22-26 เมษายน 61 : ราคา 25,888.-

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น : ราคาเริ่มต้น   25,888.-  บาท
สายการบิน : แอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ :  NฺBS-(XJ32))-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ชมดอกวิสทีเรีย XJ33 : TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ วิสทีเรีย เม.ย.-พ.ค.2561

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ชมดอกวิสทีเรีย XJ33 : TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ วิสทีเรีย เม.ย.-พ.ค.2561 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เทศกาลชมดอกไม้ ดอกวิสทีเรีย และ ชิบะซากุระ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ : 23-27 เมษายน 61 : ราคา 25,888 
วันที่ : 24-28 เมษายน 61 : ราคา 28,888 
วันที่ : 25-29 เมษายน 61 : ราคา 28,888 
วันที่ : 26-30 เมษายน 61 : ราคา 28,888 
วันที่ : 27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 61 : ราคา 30,888 
วันที่ : 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 61 : ราคา 29,999 
วันที่ : 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 61 : ราคา 29,999 
วันที่ : 30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 61 : ราคา 29,999 
วันที่ : 02-06 พฤษภาคม 61 : ราคา 29,999

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น :  เริ่มต้น   25,888   บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
รหัสทัวร์ :  NTN-XJ33-5D3N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top