ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ - สงกรานต์

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 ชมซากุระแม่ น้ำเมกูโระ  หลวงพ่อโตไดบุทสึ

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 ชมซากุระแม่ น้ำเมกูโระ (NRT04) SAKURA SPARKLING TOKYO 5D3N BY XJ
โหลดรายการ>>https://goo.gl/s3W7Jk
ชมซากุระแม่ น้ำเมกูโระ+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก หลวงพ่อโตไดบุทสึ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ-ฮาราจูกุ-วัดนาริตะ– ช้อปปิ้งอิออน

วันเดินทาง : วันที่ : 21 – 25 มีนาคม 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 22 – 26 / 23 – 27 มี.ค. / 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 : ราคา 31,900
วันที่ : 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 / 30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 : ราคา 31,900
วันที่ : 03 – 07 / 04 - 08 เมษายน 2561 : ราคา 31,900
วันที่ : 05 – 09 / 06 - 10 เมษายน 2561 : ราคา 34,900
วันที่ : 11 – 15 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 12 – 16 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 13 – 17 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 14 – 18 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 15 – 19 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 16 – 20 เมษายน 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 17 – 21 /18 – 22 / 19 – 23 เมษายน 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 20 – 24 / 25 – 29/ 26 – 30 เมษายน 2561 : ราคา 29,900

ราคาทัวร์ :   29,900 - 45,900 บาท 
สายการบิน : AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : N2-(NRT04)-5D3N

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ เที่ยวญี่ปุ่นสงกรานต์2018

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ สงกรานต์2018  (32)TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ฟรุ้งฟริ้ง อมชมพู มีนาคม-เมษายน 2561กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ  ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ : 04-08 มีนาคม 61 : ราคา 25,888.-
วันที่ : 05-09 มีนาคม 61 : ราคา 26,888.-
วันที่ : 06-10 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 07-11 / 08-12 / 09-13 มีนาคม 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 10-14 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 11-15 / 12-16 มีนาคม 61 : ราคา 26,888.-
วันที่ : 13-17 /14-18 / 15-19 /16-20 /17-21 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 18-22 / 19-23 มีนาคม 61 : ราคา 26,888.-
วันที่ : 20-24 / 21-25 / 22-26 มีนาคม 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ : 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 มีนาคม 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 28 มีนาคม - 01 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 29 มีนาคม - 02 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 30 มีนาคม - 03 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 31 มีนาคม - 04 เมษายน 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 01-05 / 02-06 /03-07 เมษายน 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 04-08 / 05-09 /06-10 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 07-11 / 08-12 เมษายน 61 : ราคา 33,888.-
วันที่ : 09-13 เมษายน 61 : ราคา 38,888.-
วันที่ : 10-14 เมษายน 61 : ราคา 45,888.-
วันที่ : 11-15 เมษายน 61 : ราคา 45,888.-
วันที่ : 12-16 เมษายน 61 : ราคา 47,888.-
วันที่ : 13-17 เมษายน 61 : ราคา 47,888.-
วันที่ : 14-18 เมษายน 61 : ราคา 35,888.-
วันที่ : 15-19 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 16-20 เมษายน 61 : ราคา 30,888.-
วันที่ : 17-21 / 18-22 / 19-23 เมษายน 61: ราคา 29,888.-
วันที่ : 20-24 / 21-25 เมษายน 61 : ราคา 29,888.-
วันที่ : 22-26 เมษายน 61 : ราคา 25,888.-

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น : ราคาเริ่มต้น   25,888.-  บาท
สายการบิน : แอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ :  NฺBS-(XJ32))-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

japan tour263

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สงกรานต์2018 (NRT01) TOKYO SAKURA STRONG 5D3N BY XJ
โหลดรายการ>>https://goo.gl/8Sj1Yp
ล่องเรืออาชิ ขึ้นโอวาคุดานิ+ชมไข่ดำ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นาริตะ-วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ชมซากุระ ณ อุเอโนะ Free Day **ไม่รวมค่าเดินทาง หรือเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่น Disney Land ท่านละ 2,700 บาท**

วันเดินทาง : วันที่ : 20 – 24 มีนาคม 2561 : ราคา 27,900
วันที่ : 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 มีนาคม 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 31 มีนาคม 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 / 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 / 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561 : ราคา 29,900 
วันที่ : 01 – 05 เมษายน 2561 : ราคา 29,900
วันที่ : 02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 เมษายน 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 10 - 14 เมษายน 2561 : ราคา 43,900
วันที่ : 11 - 15 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 12 - 16 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 13 – 17 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 14 - 18 เมษายน 2561 : ราคา 45,900
วันที่ : 16 – 20 เมษายน 2561 : ราคา 31,900
วันที่ : 17 – 21 / 18 – 22 / 19 – 23 เมษายน 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 20 – 24 / 21 – 25 / 24 – 28 / 25 – 29 เมษายน 2561 : ราคา 28,900
วันที่ : 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 : ราคา 30,900
วันที่ : 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 : ราคา 30,900

ราคาทัวร์ :   27,900 - 45,900 บาท 
สายการบิน : AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : N2-(NRT01)-5D3N

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์2018/2561  ป่าไผ่อาราชิยาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์2018/2561 ป่าไผ่อาราชิยาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (XJ38) OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค2 โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ชมซากุระ ณ สวนรำลึก บันปากุ สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
รายการ>> https://goo.gl/UwfJQy
THB :: 30,888
วันที่ : 29 มีนาคม-02 เมษายน 2561 (ซากุระ) : ราคา 30,888
วันที่ : 05-09 เมษายน 2561 (วันจักรี) : ราคา 38,999
วันที่ : 10-14 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) : ราคา 38,999
วันที่ : 11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) : ราคา 39,999
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น : ราคาเริ่มต้น   30,888.-  บาท
สายการบิน : แอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ :  NฺTN-(XJ38)5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

hokkaido Shrine tour team15

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด SPELL PINKMOSS IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(HOK02)(พ.ค.-มิ.ย. 2561)
สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระ ชมความสวยงาม ณ คลองโอตารุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิดและอาหารทะเล ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลต เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ศาลเจ้าฮอกไกโด สวนทิวลิป น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ทุ่งพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ช้อปปิ้งเจอาร์ ทาวเวอร์


โหลดรายการ>> https://goo.gl/i9rM75

วันเดินทาง : วันที่ :: 11 - 16 พฤษภาคม 2561 , 31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2561 : ราคา 47,900 บาท
ราคาทัวร์ :  47,900 บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N2-HOK02-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

hokkaido tour team35

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด PINKMOSS FESTIVAL HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(HOK01)(พ.ค. 2561)
เที่ยวฮอกไกโด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ไฟลท์สวยบินหรู สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ สวนทิวลิป


โหลดรายการ>> https://goo.gl/ykUNp6

วันเดินทาง : วันที่ :: 10 – 14 พฤษภาคม 2561 : ราคา 45,900 บาท
ราคาทัวร์ :  45,900 บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N2-HOK01-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

hokkaido Otarutour team23

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด COSY IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(HOK04)(พ.ค. 2561)
แช่ออนเซ็น ต้นตำหรับญี่ปุ่นแท้ ชมความน่ารักของสัตว์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด อาณาจักรกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น หมู่บ้านราเม็ง ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิพิธภัณฑ์สาเกอิออนมอลล์ คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งมิตซุย        เอ้าท์เล็ต หอนาฬิกาซัปโปโร


โหลดรายการ>> https://goo.gl/yCQ5Aw

วันเดินทาง : วันที่ :: 03 – 08 พฤษภาคม 2561 : ราคา 53,900 บาท
ราคาทัวร์ :  53,900.- บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N2-HOK04-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

japan tour262

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6DAY4NIGHT (TG) (สงกรานต์2561) (GT-NRT TG01) 
ชมความสวยงามของมรดกโลก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ [เมืองนิกโก้] ชมความงาม ปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ปราสาทซึรุกะ เที่ยวชมหมู่บ้านโออูจิจูคุ สไตล์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ ชม ดอกวิสทีเรีย ที่บานปีละครั้ง ที่เมืองอาชิคางะ และ ดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ณ สวน Funaoka Joshi Koen [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]ช้อปปิ้งจุใจในย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ของโตเกียว ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน


โหลดรายการ>> https://goo.gl/mjcv33

วันเดินทาง : วันที่ 14-19 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) : ราคา 49,990
ราคาทัวร์ :  49,900.- บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NST-GT-NRT TG01-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์โตเกียว ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง CHERRY BLOSSOM KANTO 6วัน3คืน (TG)  28 มีนาคม – 02 เมษายน 2561

ทัวร์โตเกียว ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง CHERRY BLOSSOM KANTO 6วัน3คืน (TG) 28 มีนาคม – 02 เมษายน 2561
ชมดอกซากุระบานสะพรั่งที่ สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) สวนอุเอโนะ
โหลดรายการ ชมดอกซากุระ>> https://goo.gl/NL95Sj

วันเดินทาง : วันที่ 28 มีนาคม – 02 เมษายน 2561 
ราคาทัวร์ :  47,900.- บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N3-KANTO-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

โปรแกรมทัวร์::
1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15-06.55 )
2 ฮาเนดะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที – สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท 
3 อิซาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – สวน อุเอโนะ – ช้อปปิ้งอุเอโนะ – โตเกียว
4 โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท***
5 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – สวนสาธารณะชินจูกุ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20-05.25 )

hokkaido trip23

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด THEME OF HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(HOK03)(เม.ย.-พ.ค. 2561)
เที่ยวฮอกไกโด..มนต์เสน่ห์เมืองแห่งธรรมชาติ ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์แสนรู้ สวนสัตว์อาชาฮิยาม่า พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด หมู่บ้านราเม็ง ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็กโกแลต หอนาฬิกาซัปโปโร

โหลดรายการ>> https://goo.gl/73Gc7f

วันเดินทาง : วันที่ :: 19 – 23 , 20 - 24 , 21 – 25 เมษายน 2561 : ราคา 45,900 บาท
วันที่ :: 04 – 08 พฤษภาคม 2561 : ราคา 48,900 บาท


ราคาทัวร์ :  45,900 -  48,900 บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N2-HOK03-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

japan tour67

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6DAY4NIGHT (TG) สงกรานต์2018 (GT-NRT TG01)
- ชมความสวยงามของมรดกโลก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ [เมืองนิกโก้]- ชมความงาม ปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ปราสาทซึรุกะ
- เที่ยวชมหมู่บ้านโออูจิจูคุ สไตล์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ
- ชม ดอกวิสทีเรีย ที่บานปีละครั้ง ที่เมืองอาชิคางะ และ ดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ณ สวน Funaoka Joshi Koen [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]- ช้อปปิ้งจุใจในย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ของโตเกียว
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน


โหลดรายการ>> https://goo.gl/jo1NDf

วันเดินทาง : วันที่ :: 14-19 เมษายน 2561 : ราคา 49,990 บาท
ราคาทัวร์ :  49,990 บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NSB-GT-NRT TG01-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top